Croeso i Tabernacl Caerdydd

 

 

UN ARGLWYDD, UN FFYDD, UN BEDYDD

IMG_6616.JPG
 

 
 
Cyflwyno calon Crist i ganol y ddinas

Os ydych yn dod i Gaerdydd i fyw, neu ar ymweliad, mi fydd yna groeso cynnes i chi yn tabernacl caerdydd

 
 

Eglwys Bedyddwyr Cymraeg yng nghanol ein prifddinas yw Tabernacl, a daw ein haelodau o bob cwr o Gymru ac o draddodiadau gwahanol


 
IMG_1636.JPG

CYFARFODYDD YR WYTHNOS Tabernacl

Sul
Oedfa Foreuol ac Ysgol Sul 10:30am
Oedfa Hwyrol 6pm

Llun
Dosbarth Beiblaidd yr Ifanc 7:30pm
Dosbarth Beiblaidd Oedolion 7:30pm

Mawrth
Cymdeithas Ddiwyllianol 7:30pm

Iau
Chwiorydd 2:30pm
Cwrdd Defosiynol 6:30pm

Sadwrn
Bore Coffi a Stondin Masnach Deg 9:30am – 12pm

 

Lleoliad

Tabernacl
Yr Ais, Caerdydd
CF10 1AJ

 

CADW MEWN CYSYLLTIAD